Dermasiswa Pendidikan

Dermasiswa Pendidikan ini merangkumi bantuan yuran pengajian pelajar cemerlang, bantuan pelajar tahun akhir (prasiswazah) untuk menyelesaikan tugasan Final Year Project (FYP), bantuan pelajar pascasiswazah untuk menerbitkan jurnal dan pembiayaan  yuran professional kepada mana-mana warga UMT yang ingin mengambil Sijil Profesional. Sasaran kutipan adalah sebanyak RM 500,000.00.